Jsme schopni pro vás zajistit kompletní správu vaší nemovitosti a pomoci vám a vašemu výboru SVJ při řešení všech nesnadných povinností.

 

Správu vaší nemovistosti lze objednat jako kompletní balíček, nebo ji rozdělit a zajistit u nás jen některé z následujících oblastí správy.

 

Pokud byste rádi konzultovali obsah jednotlivých činností, neváhejte se na nás obrátit - např. zde.

Technická správa nemovitostí

 • Vedení a archivace technické dokumentace domu
 • Vedení přehledné pasportizace domu a bytů
 • Pravidelné provádění kontrol stavu nemovitosti a navrhování nutných oprav
 • Příprava krátkodobých a dlouhodobých plánů oprav
 • Zajišťování výběrových řízení na dodavatele odsouhlasených oprav a rekonstrukcí domu
 • Kontrola dodavatelů oprav a rekonstrukcí v průběhu prací, přejímka hotových prací, vyřizování případných reklamací
 • Zajišťování všech povinných revizí a kontrol
 • Po dohodě s příkazcem odstraňování zjištěných závad z revizí a kontrol
 • Příprava a uzavírání smluv na pokyn příkazce
 • Vystavování objednávek na pokyn příkazce
 • Zajištění odečtu měřičů tepla a vody v jednotkách
 • Zajištění pojištění domu
 • Revidování, případně vypracování všech potřebných směrnic
 • Havarijní služba v rozsahu: voda, plyn, elektro, topení, sklenáři, zámečníci, kanalizace
 • A další...

 

Ekonomická správa nemovitostí

 • Vedení evidence vlastníků, nájemníků, všech uživatelů jednotek
 • Vedení měsíční evidence plateb
 • Kontakt s vlastníky, nájemníky a uživateli
 • Tisk evidenčních listů (předpisů měsíčních záloh)
 • Revidování, případně vypracování pravidel pro roční vyúčtování záloh
 • Provedení ročního vyúčtování záloh na služby a dlouhodobou zálohu (dříve fond oprav)
 • Průběžné sledování platební morálky vlastníků a nájemníků, cílená práce s neplatiči
 • Příprava všech podkladů pro soudní vymáhání dluhů na pokyn příkazce
 • Průběžná kontrola hospodaření domu, navrhování možných úspor
 • Průběžná kontrola a aktualizace všech smluv společenství
 • Styk s bankou (na pokyn příkazce)

 

Účetnictví

 • Vedení účetnictví
 • Vystavování platebních příkazů k úhradě
 • Vedení knihy došlých faktur
 • Revidování, případně vypracování účetních směrnic
 • Zpracování účetní závěrky (četnost na domluvě s příkazcem)
 • Osobní konzultace k účetní závěrce
 • Inventarizace dle Zákona o účetnictví
 • Zpracování daňového přiznání včetně příloh
 • Vyúčtování daně zálohové
 • Jednání s finančním úřadem

 

Dále zajišťujeme:

 • Vypracování stanov pro společenství vlastníků
 • Zajištění, svolání a vedení ustavující schůze společenství vlastníků za účelem založení společenství vlastníků
 • Posouzení stavu hospodaření společenství a navržení možných úspor (lze zakázkově, není nutné být našimi klienty)
 • Služby profesionálního člena výboru

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode